Beleidsplan

 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuw Beleidsplan 2018-2020. De hoofdlijnen van het beleidsplan bestaan uit:

  • Het tijdig constateren en bestrijden van stille armoede.
  • Het tijdig constateren en bestrijden van multi-problematiek en dit in samenwerking met gespecialiseerde organisaties aan te pakken.
  • Mensen uit een sociaal isolement te halen en te activeren door het organiseren van diverse activiteiten.
  • Mensen bekend te maken met andere culturen waardoor meer begrip en erkenning ontstaat.
  • Door het geven van trainingen en cursussen wordt het talent verder ontwikkeld en kansen op de reguliere arbeidsmarkt vergroot.