Blije Wijk en Samenwerkingen

                                   De BLIJE WIJK

De Blije Wijk is op 29 maart 2014 opgericht. Waarom?

Omdat de Edelstenenbuurt bij veel Alphenaren nog steeds een negatief beeld oproept, hebben een aantal buurtbewoners gemeend dat negatieve beeld voor eens en altijd van zich af te schudden.

Als we dat willen bereiken moeten we dat met z’n allen doen. Samen met  bewoners, gemeente, professionals en organisaties zoals Tom in de Buurt en Parkvilla kunnen we dat realiseren. In de Edelstenenbuurt wonen mensen met verschillende achtergronden. Door samen te werken, elkaars cultuur te leren kennen en elkaar te respecteren, moet het mogelijk zijn om van onze wijk een nog blijere wijk te maken.

Om de wijk en haar bewoners beter te leren kennen lopen er al een paar verbindende projecten zoals bijv. internationaal koken voor mannen en vrouwen en naaien/handwerken voor vrouwen. De Blije Wijk heeft hiervoor onderdak gevonden bij Stichting Slimm. In 2015, 2016 en 2017 hebben we samen met Stichting Slimm de Burendag verzorgd.

De Blije Wijk bestaat als organisatie uit een stuurgroep en twee werkgroepen. De werkgroep Verkeer/zwerfvuil/hondenbeleid en de werkgroep Samen voor de wijk. De werkgroep Verkeer maakt zich sterk voor een veilige en schone wijk; de werkgroep Samen voor de wijk organiseert projecten om wijkbewoners met elkaar kennis te laten maken en van elkaar te leren.

Nieuwsgierig geworden, ideeën voor nog meer verbindende activiteiten in de wijk of meedoen als vrijwilliger? Ga dan eens naar onze website (www.deblijewijk-edelstenbuurt.nl). Aanmelden of iets laten horen kan ook via info@de blijewijk-edelstenenbuurt.nl.

 

Joke kreeg een lintje
Bron : Omroepwest

*Mevrouw J.C. Amelunxen-Vonk (76 jaar) uit Alphen aan den Rijn
Heeft zich gedurende een lange periode verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Zij was vrijwillig actief op basisschool De Tamboerijn in Nieuwveen (1973-1997) en raadslid van de voormalige gemeente Nieuwveen (1974-1988). Van 2004 tot 2014 was zij voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex Aquamarijn in Alphen aan den Rijn. In 2014 heeft mevrouw Amelunxen wijkvereniging ‘De Blije Wijk’ mede opgericht. Zo werd zij vrijwillig representant van de meest multiculturele wijk van Alphen aan den Rijn en wijdt zij zich aan een betere verstandhouding tussen haar buren van velerlei afkomst.

r