Doelstelling

 

De stichting kent de volgende doelstellingen:

 • Het creëren van een platform voor lokale initiatieven welke zich inzetten voor het welzijn van de mens en verbetering van het milieu.
 • Het creëren van betaalde en onbetaalde werkplekken binnen de stichting en haar werkgroepen voor mensen die ver van de reguliere arbeidsmarkt staan of zich vrijwillig voor de stichting in willen zetten. Dit gebeurt in samenwerking met uitkeringsinstanties, arbodiensten en vrijwilligers organisaties.
 • Het ondersteunen van doelgroepen die binnen het kader van de stichting vallen. Dit gebeurt informatief, financieel of in natura.
 • Het reduceren van de afvalberg en hergebruik van materialen en grondstoffen te bevorderen door het inzamelen van goederen en materialen. Door sortering vind een selectie plaats voor hergebruik of het op een juiste manier te verwerken in het recycling proces. Hierdoor wordt het milieu minder belast met schadelijke stoffen en wordt er een belangrijke bijdrage geleverd voor betere omstandigheden in de toekomst.

De stichting tracht haar doelen te bereiken door de volgende activiteiten en hiermee de volgende resultaten te behalen:

 • Het organiseren en uitvoeren van activiteiten t.b.v. ondersteuning van lokale initiatieven.
 • Het organiseren en uitvoeren van activiteiten welke ten gunste komen van het vermogen van de stichting
 • Het inzamelen van goederen en materialen via inleverpunten, afhaaldiensten en dienstverlening.
 • Het organiseren van activiteiten om inzameling te stimuleren.
 • Het sorteren en op juiste manier recyclen van goederen en materialen.
 • Het verantwoord aanleveren van niet herbruikbare goederen bij daarvoor gecertificeerde instanties.
 • Door verkoop van herbruikbare goederen via winkel, markt en andere geschikte verkoopkanalen.
 • Het behalen van erkende statussen en certificering van de stichting en haar werkgroepen
 • De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.