GBA Recycling

 

GBA recyling is een onderdeel van stichting SLIMM.
Doel van GBA recycling is 100 % recyclen en duurzaam de goederen die nog bruikbaar zijn weggeven binnen de doelgroep: Mensen die het minder hebben. De dagelijks aangeleverde goederen worden gecheckt op bruikbaarheid.
De nog te gebruiken spullen worden indien nodig  gerepareerd, schoongemaakt en weggegeven.
Alles wat over blijft wordt gescheiden afgevoerd bij diverse opkopers.
- kleding en schoenen
- papier
- ijzer
- hout
- keramiek
- glas
- elektronisch en huishoudelijke apparaten.