Over ons

 

Stichting SLIMM is een goede doelen stichting (ANBI) zonder winstoogmerk welke zich inzet voor mensen die het (tijdelijk) minder hebben en extra aandacht schenkt aan (eenzame) ouderen. SLIMM is de afkorting voor Samenwerkende Lokale Initiatieven voor Mens & Milieu.

De dagelijkse leiding valt onder de verantwoording van het bestuur. Deze wordt bijgestaan door een aantal enthousiaste vrijwilligers die zaken voor hun rekening nemen zoals PR, werving/begeleiding medewerkers, fondsenwerving, stage/leeropleidingen en ICT. Adviseurs uit het bedrijfsleven dragen bij aan de kwaliteit van de stichting.

De financiering van de stichting gebeurt door donaties van particulieren, sponsoring uit het bedrijfsleven, fondsenwerving, crowdfunding en opbrengsten uit eigen projecten. De stichting ontvangt geen maatschappelijke subsidie of andere overheidsbijdrage.

Er wordt gestreefd naar een optimale samenwerking tussen bestaande organisaties, het bedrijfsleven, scholen, verenigingen en particuliere initiatieven waardoor het mogelijk is om elkaar te versterken en hierdoor meer mensen te helpen. Hiermee wordt tevens voorkomen dat kostbare energie en financiën verloren gaan door het steeds maar opzetten van nieuwe projecten.

Naast de vrijwilligers krijgen mensen via re-integratie, leeropleidingen en dagbesteding een kans zich verder te ontwikkelen en zo mogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt te vergroten. Na de start van de stichting hebben diverse mensen al een betaalde baan gevonden op de reguliere arbeidsmarkt.