Over ons

Stichting Help Anders is een goede doelen stichting (A.N.B.I) (deze is in aanvraag) zonder winstoogmerk welke zich inzet voor mensen die het (tijdelijk) minder hebben en extra aandacht schenkt aan (eenzame)jongere en ouderen. Stichting Help Anders heeft het motto durf te vragen, en breng het in beweging dit gaat over de samenleving, projecten en de recyclebare goederen. Over de samenleving willen we van een individuele samenleving naar een participatie samenleven .

De dagelijkse leiding valt onder de verantwoording van het bestuur. Deze wordt bijgestaan door een aantal enthousiaste vrijwilligers die zaken voor hun rekening nemen zoals PR, werving/begeleiding medewerkers, fondsenwerving, stage/leeropleidingen en ICT. Adviseurs uit het bedrijfsleven dragen bij aan de kwaliteit van de Stichting Help Anders.

De financiering van de stichting gebeurt door donaties van particulieren, sponsoring uit het bedrijfsleven, fondsenwerving, crowdfunding en opbrengsten uit eigen projecten.

Er wordt gestreefd naar een optimale samenwerking tussen bestaande organisaties, het bedrijfsleven, scholen, verenigingen en particuliere initiatieven waardoor het mogelijk is om elkaar te versterken en hierdoor meer mensen te helpen. Hiermee wordt tevens voorkomen dat kostbare energie en financiën verloren gaan door het steeds maar opzetten van nieuwe projecten.

Naast de vrijwilligers krijgen mensen via re-integratie, leeropleidingen en dagbesteding een kans zich verder te ontwikkelen en zo mogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt te vergroten.