Stichting Help Elkaar Helpen

Project Hulpvragen vanuit Stichting Help Anders

What We Do?

Proberen de medemens te helpen. 

Bij te dragen aan een maatschappij waar minder mensen buiten de boot vallen. Een participatie maatschappij.

Hoe doen we dat?

Door diegenen die buiten hun schuld geen mogelijkheden zien om de eerste levensbehoeften aan te schaffen zoals een tafel, bed etc. om daar te kijken of we de meest noodzakelijke materiele zaken kunnen doneren. 

Wij vragen dan wel aan u om ons te helpen door goederen die u zelf niet meer gebruikt en die nog een tweede kans verdienen aan ons te schenken. Een donatie in natura. 

Een donatie in de vorm van vrijwilliger worden voor de stichting of een donatie op onze bankrekening is ook zeer welkom.

Help Elkaar Helpen

Help Elkaar Helpen is een project dat  begonnen is bij Alphenaren voor Alphenaren en dat de hulpvragen in natura regelt.


Zie de website.

Projecten

Stichting Help Anders probeert door middel van projecten mensen in onze sameleving een goed gevoel te geven. 

Projecten kunnen vele vormen aannemen. In het projecten overzicht ziet u de projecten die uitgevoerd zijn of die nog uitgevoerd gaan worden.

Per project zoeken we iemand of een bedrijf dat het project financieel ondersteunt. Bent u zo'n bedrijf ?

Ja!. Ik wil wel een project steunen

Durf te vragen

Vragen is moeilijk.

Maar als u met een vraag zit en denkt dat wij daarbij kunnen helpen mail ons dan even

More Info

Zoek

Even bellen

Mochten we niet bereikbaar zijn op een van onze telefoon-nummers schroom dan niet om even een email te sturen. Waarschijnlijk zijn wij dan druk bezig met een hulpvraag !!

Bellen liefs tussen 09.00 en 12.00

        

Wij helpen mensen die het minder hebben.

Help ons !! 

Dan kunnen wij een die ander helpen.

...